Smarta tjänster till hälso- och sjukvården som gör skillnad

Våra smarta tjänster till hälso- och sjukvården underlättar för vård- och omvårdnadspersonal att utföra sina jobb och bidrar till bättre vårdkvalitet för patienten. Med fokus på bättre behandlingar, ökad kunskap och sänkt totalkostnad, och baserat på våra kunders önskemål och behov, tar vi kontinuerligt fram nya lösningar. Nedan beskriver vi några av våra smarta tjänster som gör skillnad varje dag.

Guide – leverantörsneutralt stöd vid produktval

tjänsten guide onemed

Med förskrivarstödet Guide erbjuder vi vården en effektiv metod för att leverantörsneutralt välja produkter. Tjänsten ger också ett bra stöd i grundläggande kvalitetsprocesser.

Vårdpersonalen utgår alltid från sin egen bedömning av vårdsituationen och använder Guide för att hitta rätt hjälpmedel. På så sätt sparar vårdgivaren värdefull tid som kan fokuseras på vårdtagaren och vårdsituationen.

Vår tjänst Guide löser utmaningar som många vårdaktörer identifierar i sin vardag; varierande kunskapsnivå, stort produktutbud, brist på leverantörsneutralitet och avsaknad av naturliga och effektiva kommunikationskanaler.

 

Läs mer  Till Guide

Vårdtagarportalen – smidigt uttag av förskrivna hjälpmedel

vårdtagarportalen onemed
Via Vårdtagarportalen kan du som vårdtagare enkelt göra beställa hem dina förskrivna hjälpmedel. När din förskrivare i Guide tilldelar dig hjälpmedel, finns den direkt åtkomlig i Vårdtagarportalen. Här får du information om vilka hjälpmedel som finns tillgängliga och du, eller en närstående, kan göra beställningen direkt i portalen. Vårdtagarportalen är både enkel och säker att använda och är tillgänglig dygnet runt. 

 

Läs mer  Till Vårdtagarportalen

Ökad kunskap och stöd med OneWound

sårvårdstjänsten onewound

Sårteamets huvudsakliga mål är att förbättra kunskapen inom området sår och öka kvaliteten för patienter med svårläkta sår. Vårt team består av leg. sjuksköterskor/distriktsköterskor med vidareutbildning inom avancerad sårbehandling. Vi har tagit fram ett unikt sårbehandlingsprogram som bland annat möjliggör:

  minskad användning av antibiotika

  minskad tid med sår för patienterna

  lägre totalkostnader för verksamheten

  frigjord tid för personalen.

Via vår app OneWounds chattfunktion finns även möjlighet till snabb och professionell kontakt med sårteamet, som ger behandlingsråd och stöd igenom hela sårläkningsprocessen.

 

Läs mer  Till OneWound

Smart order – snällare mot miljön

smart order onemed

Miljösmart order och Prenumerationsorder sparar tid, ger ökad trygghet och kvalitet vid leveransen och är snällare mot miljön. Miljösmart order uppmanar beställaren, när det är möjligt, att välja ett smart antal av en vara, det vill säga det antal som motsvarar en full kartong från fabrik. 

Optimerad transport
När kunden beställer en full kartong är den optimalt paketerad. Det minskar risken för att varor skadas i transporten och vi undviker att transportera halvfulla lådor.

Minskad materialtillgång
Vi behöver inte paketera om varor vilket minskar mängden packmaterial och blir snällare för miljön.

Tydlig leverans
Kunden får varorna i sin originalkartong med tydlig märkning över innehåll. Det blir tydligare vid mottagandet.

 

Läs mer

Visibility – full spårbarhet i realtid

Vår smarta tjänst OneMed Visibility ger våra kunder full spårbarhet av sitt beställda gods genom hela logistikkedjan, från orderläggning till leverans. Tjänsten visar beräknad leveranstid och innehåll i varje kolli, och innehåller en elektronisk följesedel med all information om beställningen.

OneMed Visibility är integrerat i OneMeds portaler Guide, OneShop, Vårdtagarportalen och Logistikportalen.

 

Läs mer

Upptäck mer