Experter på allt inom logistik och distribution

Vi är en trygg och pålitlig samarbetspartner med lång erfarenhet av logistik och distribution av medicintekniska produkter och utrustning. Vårt team inom Supply Chain är experter på varje del av logistikkedjan – från inköp till planering, lagerhållning och transport till kund – och har en passion för effektiva och lönsamma flöden till våra kunder. 

Moderna och flexibla lager


Vi har två lager i Sverige; ett centrallager i Göteborg och ett mindre lager i Härnösand, med plats för sammanlagt 36 000 pallar. Lagrens uppgift är att säkerställa att vi hanterar varorna på ett korrekt sätt och att vi plockar och packar varor för leverans till kund.

våra lager

Digitalisering och automatisering

Digitalisering är en viktig del för vår framgång inom Supply Chain. Våra väl fungerande system ger oss översikt i hela logistikkedjan och möjliggör att vi har en papperslös plockprocess. Det ger en snabb och effektiv hantering av varje order och spårbarhet från lagd order till leverans.

Vi ligger också långt framme inom automatisering. Genom att automatisera vår Supply Chain kan vi öka effektiviteten och minimera risken för mänskliga fel. Tack vare vår Goods To Man-lösning plockar vi en stor del av kundernas order effektivt och med mycket hög plockriktighet.

Vi tar nu nästa steg genom att implementera automatiska truckar, Autonomous Guided Vehicle (AGV), som transporterar varor i lagret utan mänsklig interaktion. De automatiska truckarna hjälper oss också att öka kapaciteten och möjligheten att utnyttja dygnets alla timmar.

Ständiga förbättringar och säkerhet

Vi strävar alltid efter att förbättra och utveckla våra processer. Vi jobbar efter filosofin med ständiga förbättringar och har daglig styrning som en integrerad del av vår verksamhet.

Daglig styrning tar sitt avstamp i hälsa och säkerhet där vi driver ett aktivt arbete för att systematiskt jobba bort risken för olyckor. Vi ställer stora krav, både på medarbetare och extern personal som besöker vår verksamhet, att följa våra rutiner för säkerhet.


Hållbarhet och kvalitet

Vår roll som distributör innebär att vår huvudsakliga miljöpåverkan är relaterad till CO2-utsläpp från transporter och distribution av varor. Därför strävar vi efter att kontinuerligt minska vårt koldioxidavtryck genom att fasa ut icke-förnybara energikällor i vår verksamhet och välja partners som delar vår vision om en rättvis och hållbar värdekedja.

Vi tar också ansvar för att skapa spårbarhet i hela logistikkedjan. Det är viktigt för att fullt kunna ta ut eventuella defekta eller olämpliga medicintekniska produkter och därmed säkerställa patienternas och vårdpersonalens säkerhet.

Mer om hållbarhet

Smarta tjänster för tydliga och effektiva leveranser

Vi erbjuder flera tjänster som ger våra kunder en bättre användarupplevelse i samband med leveranser. Med OneMed Visibility kan våra kunder följa sitt gods från orderläggning till leverans. Tjänsten är integrerad med alla våra portaler. Smart order ger möjlighet att prenumerera på beställningar samt att optimera en order så att den får en så liten miljöpåverkan som möjligt. 

Upptäck mer