Våra medarbetare – nyckeln till vår framgång

Med kunskap och ansvarskänsla förser vi på OneMed hälso- och sjukvården med medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning som bidrar till en god och säker vård. Vi tar våra uppdrag på allvar och agerar snabbt om det uppstår ett problem. Dessutom utvecklar vi oss hela tiden för att kunna möta våra kunders utmaningar på ett bättre sätt.

Våra duktiga medarbetare är nyckeln till att vi framgångsrikt är en del av Sveriges vårdkedja. Vår organisation är designad för att matcha vårt uppdrag och vi har över 100 olika roller i vår verksamhet. Möt några av våra anställda nedan och läs om hur deras arbetsvardag ser ut.

Ta ditt nästa steg!

Är du intresserad av att arbeta hos oss? Klicka dig då vidare till vår karriärsida. Där du kan läsa mer om oss som arbetsgivare, våra förmåner och se vilka lediga tjänster vi har just nu.


Till vår karriärsida

Våra kontor & lager

OneMed finns på fyra platser i Sverige: Härnösand, Stockholm, Göteborg och Malmö.

 HärnösandSaltviksvägen 11
I Härnösand finns OneMeds kundservice, ett av våra försäljningsteam samt ett mindre lager. På vår arbetsplats i Härnösand arbetar ca 50 medarbetare.

 StockholmSvärdvägen3A (Danderyd)
I Stockholm återfinns delar av OneMeds företagsledning och försäljningsteam. Du hittar oss i Danderyd i samma lokal som vår ägare Asker Healthcare Group.

 Göteborg, Tagenevägen 29
I Göteborg finns vårt största lager och även flera av våra tjänstemannateam inom bland annat Supply Chain, Inköp, Finans och HR. Våra lager i Göteborg motsvarar totalt en yta om 4 fotbollsplaner och på vår arbetsplats arbetar cirka 220 medarbetare.

 Malmö, Västra Varvsgatan 19
Under 2021 flyttade vårt Malmökontor till nya lokaler i Västra Hamnen. På Malmökontoret arbetar runt 100 medarbetare inom Produkthantering, Kvalitetssäkring, IT och Anbudsadministration.

sverigekarta onemeds kontor

Lär känna oss

peter olofsson onemed

Peter Olofsson, Sales Manager GDE

Hur länge har du arbetat på OneMed?
Jag har arbetat på OneMed sedan april 2012.

Vad jobbar du med?
Som Sales Manager på GDE (Government, Defense & Equipment) ansvarar jag övergripande för OneMeds försäljning till statliga myndigheter. Försvarsmakten, Socialstyrelsen, MSB, Folkhälsomyndigheten, universitet och högskolor är några av affärsområdets viktigaste kunder. På grund av det osäkra omvärldsläget har behovet av en pålitlig aktör inom hela hälso- och sjukvårdskedjan accentuerats hos många av våra kundgrupper. Detta kräver i sin tur hög hastighet, flexibilitet och prioriteringar i det som GDE-teamet, tillsammans med andra avdelningar inom OneMed, presterar och ska prestera framöver.

madelene lindberg onemed
Madelene Lindberg, HR Business Partner

Hur länge har du arbetat på OneMed?
Jag har arbetat på OneMed sedan januari 2022

Vad jobbar du med?
Som HR Business Partner har jag en bred roll där jag arbetar med många olika saker, men den röda tråden är människorna i vår organisation och processer kopplat till deras bidrag och bolagets utveckling. En del i min vardag är såklart det operativa arbetet med arbetsrättsliga frågor, chefsstöd eller olika engångsinsatser. Men en stor del av min tid läggs på det strategiska HR-arbetet där vi gjort en riktigt cool resa senaste åren.

Maria Rönnlund, Sales Manager South

Hur länge har du arbetat på OneMed?
Jag har arbetat på OneMed sedan februari 2014.

Vad jobbar du med?
Inom det kommersiella teamet arbetar vi med våra kunder inom regioner, kommuner och privata aktörer inom hälso- och sjukvård i Sverige samt de avtal vi har med våra grossistkunder. Målet för vårt kommersiella team är alltid att sätta kunden i fokus och att vi som den största distributören inom förbrukningsmaterial i Sverige kan hjälpa våra kunder att sänka totalkostnaden och bidra till förbättrade vårdresultat inom all hälso- och sjukvård i Sverige.

Vi vill ge samma upplevelse och kundresa oavsett var i landet kunden befinner sig. Vi arbetar med att etablera långsiktiga och hållbara partnerskap med våra kunder och leverantörer. OneMeds kommersiella team strävar efter att bidra till ett hållbart samhälle och det genomsyrar hela vår verksamhet och alla våra affärer.

julia olausson onemed

Julia Olausson, Web editor

Hur länge har du arbetat på OneMed?
Jag har arbetat på OneMed sedan april 2022. Jag började som konsult och ett halvår senare fick jag fast anställning.

Vad jobbar du med?
Jag jobbar på e-commerce som web editor, vilket innebär att jag ser till att alla våra siter håller god kvalitet i både text och design (UX). När något av OneMed-bolagen i Norden och Baltikum behöver uppdatera sina siter gör jag detta i vårt CMS-verktyg (Content Management System). Inom e-commerce drivs mycket av arbetet i projektform där man beroende på projektets utformning får ta rollen som projektledare. Detta sker agilt och ofta i samarbete mellan e-commerce och andra avdelningar inom IS/IT.

belinda quainoo onemed
Belinda Quainoo, Tender Analyst

Hur länge har du arbetat på OneMed?
Jag har arbetat på OneMed sedan juni 2020.

Vad jobbar du med?
Som Tender Analyst projektleder jag anbudsarbete i samarbete med andra funktioner inom bolaget och realiserar affärsmöjligheter för OneMed. Utöver det kan min vardag bestå av att ta fram prissättning på offerter, följa upp och göra lönsamhetsberäkningar på våra kundavtal, genomföra analyser och vara delaktig i affärsbeslut.

fredrik hansson onemed

Fredrik Hansson, Supply Chain Development Manager

Hur länge har du arbetat på OneMed?
Jag började på OneMed hösten 2018. Fram till förste januari 2020 var jag konsult och efter det anställd.

Vad jobbar du med?
Som Supply Chain Development Manager är jag ansvarig för det team som driver och leder utvecklingsarbetet kopplat till Supply Chain. Det innefattar både att leda och koordinera våra projekt samt att säkra att vi har rätt systemstöd för den operativa driften. Jag lägger stor del av min tid på att coacha medarbetare i olika projekt och mycket tid på att lösa problem kopplat till det vi vill utveckla och förbättra. Det är ett mycket stimulerande arbete med högt tempo och varierande arbetsuppgifter. Jag drivs av att nå våra högt uppsatta mål genom en kultur av ständiga förbättringar.

Upptäck mer