Vi gör skillnad för svensk hälso- och sjukvård

OneMed Sverige täcker hälso- och sjukvårdens behov när det kommer till medicinskt material, utrustning och beredskap - snabbt, smidigt och med kvalitet. Vi drivs av en trygg och säker vård samt av att förbättra livskvaliteten för alla som är i behov av, eller utför, vård. Utöver förbättringar i vardagen, strävar vi efter en rättvis och hållbar värdekedja för alla. Det är så vi gör skillnad, varje dag, året om.

OneMed erbjuder cirka 40 000 certifierade produkter inom medicinskt material och utrustning. Varje enskild produkt är ett värdefullt bidrag till ett förbättrat vårdresultat och samhälle. Patienten får en bättre behandling, vårdtiden kortas och totalkostnaden sänks.

Vi är med våra cirka 400 medarbetare på fyra orter, en viktig del av Sveriges vård och beredskap. År 2023 uppgick vår omsättning till 3,7 Mdr SEK. OneMed är en del av Asker Healthcare Group, bestående av mer än 40 företag som stödjer hälso- och sjukvård i Europa.Vår mission

Förbättrade
vårdresultat

Vi hjälper vårdgivare och patienter att få bästa möjliga vårdresultat. Vi ser till att patienter och sjukvårdspersonal har tillgång till rätt produkter och rätt kunskap vid rätt tidpunkt för att underlätta behandlingar och uppnå bästa möjliga resultat.

Sänkt
totalkostnad

Vi sänker samhällskostnaderna genom att öka effektiviteten i sjukvårdssystemet. Vi sänker inte bara kostnaderna genom att stärka sjukvården i inköpsprocessen – vi sänker dem även genom att bidra till att göra både behandlingar och processer mer effektiva.

Rättvis och hållbar värdekedja

Vi förbättrar människors hälsa och bryr oss om samhället runt omkring oss. Vi erbjuder säkra, högkvalitativa produkter och tjänster samtidigt som vi tar ansvar för att vår värdekedja är rättvis och hållbar - från tillverkning till förbrukat material.

Vår värdegrund

Vi gör skillnad för svensk hälso- och sjukvård varje dag. Detta gör vi genom att erbjuda ett brett sortiment, digitala lösningar och smarta innovationer och tillsammans med våra kunder och leverantörer arbeta för en mer hållbar vård. Här kan du läsa mer om våra värderingar och exempel på hur vi arbetar.

vår värdegrund

Vi bryr oss om våra kunder

  Vi har erfarna medarbetare med stor kunskap om våra produkter och tjänster. Vår kundservice och vår säljorganisation hjälper kunderna genom att se till att alla frågor och synpunkter besvaras på ett snabbt och korrekt sätt. Läs mer
 
  Vårt kategoriteam har en bred och djup produktkompetens och utvecklar ständigt sortimentet för att möta kundernas behov. Vi erbjuder också flera tjänster som underlättar för vård- och omvårdnadspersonal att uträtta sitt arbete. Läs mer
 
  Vårt sårbehandlingsprogram OneWound kombinerar smart teknik med personlig expertkunskap vilket leder till snabbare läkningstid och minskad användning av antibiotika. Resultatet blir sänkta totalkostnader och mer tid för omvårdnad. Läs mer

Vi tar ansvar

  Vi vill vara drivande i förändringen mot en mer hållbar sjukvård och beredskap. Genom att minska våra egna fotavtryck och inspirera våra leverantörer till samma sak, kan vi bidra till cirkulära och hållbara lösningar för sjukvården. Läs mer
 
  Vi följer noggrant utvecklingen av de regelverk som påverkar vårt sortiment och håller oss hela tiden uppdaterade. Vi kvalitetskontrollerar alla våra produkter enligt det nya regelverket MDR (Medical Device Regulation) samt IVDR (In Vitro Diagnostic Regulation). Läs mer

  Vi tar frågor om IT-säkerhet på största allvar och är väl rustade för att skydda våra tillgångar från olika cyberhot. Vi är också måna om att hantera personuppgifter på ett tryggt sätt och enligt gällande regelverk. Läs mer

Passion för förbättringar

  Vi är en av de största distributörerna i Sverige sett till antal försändelser och är stolta över vår goda förmåga att leverera med kvalitet. Lagerprocessen är digitaliserad och en del av vårt lager är automatiserat. Läs mer
 
  Vi arbetar aktivt med att fasa in hållbara produkter i vårt sortiment. Vi erbjuder våra kunder produkter som är miljömärkta, minskar avfallsmängden och reducerar koldioxidutsläpp. Läs mer 
 
  Miljösmart Order gör det enkelt för våra kunder att handla med omtanke. Tjänsten visar vilket antal av en vara som motsvarar en full kartong från fabrik. Det ger en mer miljösmart transport och minskar risken för att varor skadas. Läs mer

Policyer och riktlinjer

Askers Code of Conduct, uppförandekod

Att ta ansvar är viktigt för oss och vi arbetar hela tiden för etiska, rättvisa och hållbara lösningar. På koncernnivå delar vi ett antal gemensamma policyer och riktlinjer, varav några finns att ta del av här:

 

Läs mer på asker.com

Operativ ledningsgrupp

Annelie Bergström
HR Director
Annelie.Bergstrom@onemed.com
Fredrik Stockman
Logistic Manager
Fredrik.Stockman@onemed.com
Fredrik Värendh
Tender Manager
Fredrik.Varendh@onemed.com

Johan Mörtberg
Sales Manager New Business
Johan.Mortberg@onemed.com

 

Klas Ahlbeck
IS Manager
Klas.Ahlbeck@onemed.com
Linda Nilsson
Head of Purchasing
Linda.Nilsson@onemed.com
Maria Rönnlund
Sales Manager South
Maria.Ronnlund@onemed.com
Marie Fernlund
Sales Manager North
Marie.Fernlund@onemed.com
Mikael Eisner
Transport & Distribution Manager
Mikael.Eisner@onemed.com
Peter Olofsson
Sales Manager, Governmental, Defense & Medical Equipment
Peter.Olofsson@onemed.com
Philip Liljeblad
Finance Director
Philip.Liljeblad@onemed.com
Robert Schmidt
Country Manager
Robert.Schmidt@onemed.com
Ruta Gentvile Persson
Business Development Manager
Ruta.Gentvile@onemed.com
Samuel Johansson
Supply Chain Planning Manager
Samuel.Johansson@onemed.com

Ägarstruktur och ledning

OneMed Sverige är en del av Asker Healthcare Group. Asker är en partner till vårdgivare i Europa, och tillhandahåller medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning. De utvecklar och förvärvar ledande företag som stödjer hälso- och sjukvården med att förbättra vårdresultat, sänka totalkostnaden och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja. Koncernen har 2 400 anställda i 14 länder och omsätter 12 miljarder kronor. VD för OneMed Sverige är sedan 2021 Robert Schmidt.

Nalka är huvudägare av Asker Healthcare Group sedan 2019. Övriga ägare är Sjätte AP-fonden och den finska pensionsfonden Ilmarinen.

Upptäck mer