Integritetspolicy

Vi på OneMed Sverige AB (”OneMed”) är måna om att hantera personuppgifter på ett tryggt sätt och vill att våra kunder ska känna sig trygga med hur vi hanterar deras personuppgifter. Nedan följer vår integritetspolicy och information om dina rättigheter som brukare, kund eller användare av OneMeds system. Om du har några frågor kring OneMeds hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta dpo@onemed.com.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

OneMed: Inga personuppgifter utöver cookies, som ni kan läsa mer om längre ner samt i vår cookiepolicy som ni hittar i det nedre vänstra hörnet, behandlas eller samlas in via denna hemsida.

OneMeds webshop: Användarens namn, e-postadress och uppgifter om vilken sjukvårdsenhet användaren tillhör. Därutöver behandlas även personuppgifter när beställningen gällen en enskild brukare i form av namn och adress.

Guide: Användarens namn, e-postadress och uppgifter om vilken sjukvårdsenhet användaren tillhör. Därutöver behandlas även personuppgifter när beställningen gällen en enskild brukare i form av namn, adress, personnummer, uppgifter om hjälpmedelsområde, uppgifter om förskrivna hjälpmedel och vidtagna behandlingsåtgärder, samt i vissa fall telefonnummer.
I de fall en minderårig person är brukare, kan vårdnadshavares namn och personnummer behandlas, om det önskas.

Vårdtagarportalen: Individens namn, adress, personnummer, uppgifter om hjälpmedelsområde och uppgifter om förskrivna hjälpmedel. Samt i de fall Individen väljer det; telefonnummer och e-postadress.

I de fall en minderårig person är brukare, kan vårdnadshavares namn och personnummer behandlas, om det önskas.

OneWound-appen: Användarens namn, e-postadress, telefonnummer och uppgifter om vilken sjukvårdsenhet användaren tillhör. Därutöver behandlas även personuppgifter tillhörande den patient användaren registrerar i appen i form av initialer, födelseår, foto på området som kräver vård samt relevant hälsoinformation och rekommenderad behandlingsplan.

När OneMed behandlar personuppgifter på uppdrag av vårdgivaren är vårdgivaren personuppgiftsansvarig och OneMed personuppgiftsbiträde. När en brukare har registrerat en fullmakt hos oss är OneMed personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i form av namn och personnummer tillhörande fullmaktstagaren.

Vid kontakt med OneMeds kundservice behandlas personuppgifter i det system som man tar kontakt via; e-post, telefonsystem eller chatt. Där behandlas de personuppgifter som uppges till kundservice.

Vid kontakt via e-post använder OneMed Microsoft Outlook som e-postklient. OneMed använder servrar i Europa/EES, men då Microsoft är baserat i USA kan detta leda till en tredjelandsöverföring av personuppgifter då de behöver följa lagar och domstolsbeslut i ursprungslandet, t.ex. CLOUD Act.

Vad använder vi personuppgifter till?

OneMed levererar medicinskt förbrukningsmaterial och som en del i orderläggningen registrerar kunderna sina brukares personuppgifter i vårt system. Dessa uppgifter behandlas sedan av oss i syfte att uppfylla de tjänster som kunden har kontrakterat oss att genomföra. OneMed behandlar även personuppgifter i syfte att kunna identifiera användare vid inloggning samt säkerställa användarens behörighet för programvarornas olika funktioner.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Kundens data lagras så länge det finns ett gällande avtal mellan kunden och OneMed eller när det finns en annan grund för denna lagring, exempelvis bokföringslagen. När kundens data inte längre ska lagras av OneMed avidentifieras eller raderas uppgifterna.

OneMed kan även avidentifiera eller radera personuppgifter vid en annan tidpunkt om kunden ger särskilda instruktioner om detta.

Kontaktpersoner

Vid direkt kontakt med OneMeds kommersiella team behandlas kontaktpersoners personuppgifter då OneMed har ett berättigat intresse för att bibehålla eller upprätta och utveckla en affärsrelation med sina kunder eller potentiella kunder.

De personuppgifter som kan behandlas är: Namn, e-mailadress, telefonnummer, befattning, företag och adress till företaget.

Personuppgifterna behandlas i det system man har kontakt via, t.ex. e-post, samt i det system som det kommersiella teamet sparar kontaktuppgifter.

Befintliga kunder: Personuppgifterna sparas under tiden ett befintligt avtal finns och kan sparas upp till ett år efter avtalet upphört. Får OneMed vetskap om att en kontaktperson inte längre finns kvar hos kunden så raderas uppgifterna.

Potentiella kunder: Personuppgifterna sparas under 14 månader från och med insamlandet, såvida det inte under denna tidsperiod har utvecklats en affärsrelation mellan OneMed och den potentiella kunden som kan motivera en längre lagringstid.

Säkerhetsåtgärder

OneMed strävar alltid efter att hålla en hög säkerhetsnivå med hänsyn till de särskilda risker som är förenade med behandlingen av personuppgifter och graden av känslighet för de uppgifter som behandlas. OneMed arbetar kontinuerligt med informations- och IT-säkerhet för att förebygga och förhindra obehörig åtkomst så att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt i enlighet med våra riktlinjer.

OneMed säkerställer att personer med behörighet att behandla personuppgifterna har åtagit sig att iaktta sekretess för sådan behandling eller omfattas av en lämplig lagstadgad tystnadsplikt.

Kundens rättigheter

Som kund har du rätt att komplettera eller uppdatera uppgifter som saknas och är relevanta samt att få felaktig information om dig rättad. Om du exempelvis vill be om ett registerutdrag, rättelse eller radering av personuppgifter kan du kontakta vår kundservice. Denna rätt har även den som har personuppgifter registrerade hos OneMed i anslutning till en fullmakt, d.v.s. fullmaktstagaren. I dessa fall ska fullmaktstagaren själv lämna in en begäran om exempelvis rättning till OneMed.

Cookies (kakfiler)

En cookie (kakfil) är en liten textfil som sparas på din dator eller mobila enhet och hämtas därifrån vid senare besök på den aktuella webbplatsen. OneMed använder cookies på samtliga hemsidor för att förbättra och förenkla ditt besök.

Du kan enkelt radera cookies från din dator eller mobila enhet via webbläsaren. För instruktioner om hur du hanterar och raderar cookies, gå till alternativet ”Hjälp” i din webbläsare. Du kan välja att avaktivera cookies eller få en avisering varje gång en ny cookie skickas till din dator eller mobila enhet. Observera att du, om du väljer att avaktivera cookies, inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner på vår webbplats.

Du kan läsa mer om cookies i vår cookiepolicy genom att klicka på den lilla ikonen i det nedre vänstra hörnet på sidan. Här kan du välja att godkänna samtliga cookies eller välja att specificera vilka syften som du samtycker till.