Ett heltäckande sortiment inom medicinteknik

Vårt sortiment består av över 40 000 produkter som täcker hela hälso- och sjukvårdens behov av medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning. Produktportföljen består av välkända varumärken från världens ledande produkttillverkare inom medicinteknik. Vårt sortiment utvecklas ständigt med fokus på hög kvalitet, hållbarhet och nya innovationer.

Vi sätter alltid våra kunder i centrum och ser till att de kontinuerligt får ta del av nya innovativa produkter på marknaden. Tillsammans med våra leverantörer erbjuder vi presentationer och utbildningar för kunderna, för att dela med oss av vår kunskap kring produkterna och dess användningsområden.

Vi är också lyhörda för våra kunders behov och kan snabbt anpassa vårt sortiment utifrån marknadens krav och önskemål. Ett exempel på det är covid-19-pandemin, under vilken OneMed tog stort ansvar för att ta fram stora volymer av kvalitetskontrollerade produkter som behövdes för att skydda vårdpersonalen.

onemed produkter

Produkter som går att lita på

Vårdpersonalens och patienternas säkerhet är alltid vår första prioritet när vi tar in produkter i vårt sortiment. Varje produkt kontrolleras för att säkerställa att den uppfyller de regulatoriska kraven.

Vi följer noggrant utvecklingen av de regelverk som omfattar produkter i vårt sortiment, exempelvis EU:s förordning om medicintekniska produkter (MDR) och förordning om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (IVDR).

 

Läs mer om MDR

Ett mer hållbart sortiment

Vi vill hjälpa våra kunder att minska sitt ekologiska avtryck och jobbar därför hela tiden med uppdatera utbudet med mer hållbara produktalternativ. Det kan exempelvis vara varor med lägre CO2-utsläpp, som består av mindre råmaterial eller som innehåller biobaserade, förnybara eller återanvändbara material.

 

Vårt hållbarhetsarbete

Kompetens inom beredskap

Vi är en erfaren och trygg partner till statliga, regionala och militära organisationer samt högskolor och universitet i Sverige. Inom detta kundsegment erbjuder vi vårt ordinarie sortiment av medicintekniska produkter och utrustning samt ett komplett erbjudande av traumaprodukter.

Vår djupa kompetens inom området gör att vi kan hantera inköp, administration, kvalitetskontroll och leverans till exempelvis beredskapslager. Vår serviceorganisation erbjuder även underhåll och reparationer av utrustning. 

 

Kontakta oss

Upptäck mer