Hög kompetens inom IT-säkerhet & dataskydd

IT-säkerhet är ett prioriterat område och vi har en hög skyddsnivå för våra kunders känsliga data, inte minst på grund av vår viktiga roll som partner till hälso- och sjukvården.

Kontinuerligt och effektivt arbete med IT-säkerhet

Vi arbetar kontinuerligt med att garantera säkerheten och integriteten i våra system, nätverk och applikationer. Vårt mål är att våra kunder ska känna sig trygga i att deras värdefulla data är i säkra händer.

För att identifiera och förebygga hot på ett effektivt sätt jobbar vi med en rad olika verktyg och tekniker. Några av våra styrkor och framgångsfaktorer:

  Regelbundna säkerhetsrevisioner och -bedömningar för att identifiera och åtgärda sårbarheter.

  Kontinuerlig utbildning av våra anställda i hur de kan minska risken för potentiella hot.

  Skalbart och anpassningsbart säkerhetsarbete vilket gör att vi snabbt kan ställa om vid nya typer av hot.

  Strikta åtkomstkontroller och avancerade autentiseringsåtgärder för att stoppa obehörig åtkomst.

  Uppdaterade och effektiva IT-säkerhetspolicyer och -processer.


Dataskydd – ett prioriterat område

Vårt Dataskyddsombud rapporterar direkt till den högsta ledningen och arbetar på heltid med frågor kring dataskydd.

Dataskyddsombudet ger löpande rådgivning till verksamheten, upprättar processer och ser till att anställda kontinuerligt utbildas i dataskydd och IT-säkerhet. För att säkerställa att vi lever upp till lagkraven har vi granskats av en extern part.

OneMeds Dataskyddsombud ingår i Asker-koncernens dataskyddsnätverk. Genom nätverket utbyter koncernens Dataskyddsombud erfarenheter med varandra över landsgränserna, vilket bidrar till ständiga förbättringar.

Vi har etablerade processer på plats för att säkerställa att personuppgiftsincidenter rapporteras och hanteras på ett korrekt sätt. Om du har några frågor kring vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta DPO@onemed.com.