onewound logo

Sårteamet - kompetensutveckling inom sårbehandling

Vi i sårteamet arbetar med att optimera och kvalitetssäkra för verksamheter som arbetar med sårbehandling och vi arbetar med olika former av sårprogram och vi har även utvecklat appen OneWound, som är ett led i förbättringsarbetet där vi hjälper till med att sänka verksamheternas totalkostnader, minska användningen av antibiotika, frigöra värdefull tid för personalen och minska tiden med sår för patienterna.

Vad är OneWound?

onewound mobile

OneWound är en sår-app och ett arbetsverktyg för personal som arbetar med sår. Den digitala plattformen ger struktur och kontinuerlig kunskapsutveckling. Via en chattfunktion ges möjlighet till snabb och professionell kontakt med sårsjuksköterskor som ger behandlingsråd genom hela sårläkningsprocessen, svarar på frågor, ger stöd och råd samt optimerar användningen av förbandsmaterial.

Ett sårprogram är ett komplett utformat program med resultatredovisning som påvisar konkreta förbättringar avseende totalkostnad och vårdkvalitet och som garanterar ett långsiktigt förändringsarbete.

Utbildningar. Det finns olika nivåer på sårutbildning. Grundutbildning, vidareutbildning och praktiska utbildningar (kompression, material). Flera av utbildningarna kan även ske digitalt.

Hur fungerar OneWound?

Vill du veta mer?

Maria Käll, Vårdutvecklingschef inom sårbehandling
maria.kall@onemed.com
072-547 27 70

OneWound

Upptäck mer