1
produkten tillverkas

Produkten tillverkas

Produkten tillverkas

2
planering av inköp

Planering av inköp

Planering av inköp

3
lagring av produkter

Lagring av produkter

Lagring av produkter

4
plock och pack

Plock & pack

Plock & pack

5
transport

Transport & leverans

Transport & leverans

6
produkten används i vården

Värde i vården

Värde i vården

7

test

test link

7. test

test link

FaqModule

Vi är Sveriges ledande partner till hälso- och sjukvården. Vi erbjuder ett heltäckande sortiment av medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning, såväl som rådgivning, tjänster och stödsystem som gör positiv skillnad.

Vårdgivare från hela Sverige vänder sig till oss för att få hjälp att möta sina patienters behov. Med oss som partner kan de förbättra sina vårdresultat, sänka totalkostnaderna och samtidigt förbättra sina resultat inom hållbarhet.

Vi är Sveriges ledande partner till hälso- och sjukvården. Vi erbjuder ett heltäckande sortiment av medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning, såväl som rådgivning, tjänster och stödsystem som gör positiv skillnad.

Vårdgivare från hela Sverige vänder sig till oss för att få hjälp att möta sina patienters behov. Med oss som partner kan de förbättra sina vårdresultat, sänka totalkostnaderna och samtidigt förbättra sina resultat inom hållbarhet.

Lorem ipsum.

Vi är Sveriges ledande partner till hälso- och sjukvården. Vi erbjuder ett heltäckande sortiment av medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning, såväl som rådgivning, tjänster och stödsystem som gör positiv skillnad.

Vårdgivare från hela Sverige vänder sig till oss för att få hjälp att möta sina patienters behov. Med oss som partner kan de förbättra sina vårdresultat, sänka totalkostnaderna och samtidigt förbättra sina resultat inom hållbarhet.

lorem ipsum

OneWound är ett hjälpmedel som syftar till att hjälpa vårdpersonal vid behandling av sår. Resultaten av OneWound är att minska läkningstiden för sår samt användningen av antibiotika. OneWound tillhandahålls i form av en app som kan laddas ner på Appstore och Google Play.

Genom att ta ett foto på patientens sår vid varje såruppföljning, kan sårets utveckling följas upp och utvärderas av OneMeds sårvårdsspecialister. Det går att interagera och få rådgivning av sårvårds-specialisterna genom att skriva till dessa i appens chattfunktion.

OneWound är ingen journalhandling och inte heller något journalverktyg. Vårdgivaren är ansvarig för den vård som sker till följd av användning av OneWound eftersom appen enbart är ett hjälpmedel.

Nej, appen fungerar inte utan wifi eller mobil uppkoppling till internet eftersom den behöver tillgång till en databas för att möjliggöra delning på plattformen.

Användning av OneWound förutsätter att vårdgivaren (kunden) har ett avtal med OneMed om användning av appen. Vårdgivaren informerar sedan OneMed vilka som ska få tillgång till OneWound. OneMed skapar sedan själva användarkontona.

Nej, appen lagrar bara bilderna för enklare spårbarhet av sårförändringar och delning mellan vårdgivare. OneWound-appen kan ge förslag till bedömning av inflammation och infektion i bensår, men inte andra sårtyper.

Ja, den kan ge förslag på bedömning och behandling av bensår, men inte ställa en diagnos.

OneMed behandlar användares, d.v.s. vårdpersonals, personuppgifter. Följande personuppgifter behandlas:

  • Namn
  • Email-adress
  • Telefonnummer.

OneMed behandlar personuppgifterna i syfte att identifiera användaren när denne loggar in i appen, säkerställa att användaren är behörig att använda mjukvaran, kontakta användaren för att få feedback om mjukvaran och informera om förbättringar av mjukvarans funktionalitet samt marknadsföra nya funktioner och tjänster för mjukvaran. OneMed använder inte personuppgifterna för några andra syften än dessa.

Vidare behandlar OneMed personuppgifter rörande patienter i ett pseudonymiserat format eftersom det, när vårdgivaren använder sin journal (vilken OneMed inte har tillgång till och aldrig kommer att begära tillgång till), är möjligt för vårdgivaren att identifiera patienten. Eftersom OneMed inte har tillgång till patientens journal så är det emellertid inte möjligt för OneMed att veta vem patienten är.

Vårdgivaren, d.v.s. kunden, är personuppgiftsansvarig för personuppgifterna som behandlas i appen.

Ja, OneMed bedömer att det behövs ett personuppgiftsbiträdesavtal. OneMed erbjuder ett PUB-avtal som är närmast identiskt med det som SKR har tagit fram.

Personuppgifterna behandlas under den tid som det finns ett avtal mellan OneMed och den personuppgiftsansvarige.

Raderingen sker av anställda hos OneMed som har administratörsrättigheter.

Personuppgifterna lagras i en databas på en server i EU.

Användning av OneWound förutsätter att vårdgivaren, d.v.s. kunden, har ett avtal med OneMed om användning av appen. Vårdgivaren informerar sedan OneMed om vilka som ska få tillgång till OneWound. OneMed skapar sedan själva användarkontona.

Användaren, d.v.s. vårdpersonal, är ansvarig för att identifiera patienten enligt lag samt journalföra. Att identifiera rätt patient vid sårvård med hjälp av initialer och födelseår samt tidigare information kring själva såret bedöms vara en tillförlitlig metod.

Det framställs statistik om t.ex. sårens läkningstid. Statistiken innehåller inga personuppgifter.

Nej, OneWound stödjer inte denna typ av funktion.

Nej, OneWound stödjer inte denna typ av funktion.

Det går inte att signera eller låsa uppgifter i OneWound. Användaren ansvarar för att journalföring av behandlingar, och andra åtgärder, görs i det journalsystem som den normalt använder.

Ja, OneWound är CE-märkt.

This is a H1 heading - Three column module with inverted text color

This is the abstract. Text is within p tags.

Text is not within p tags.

Du beskriver sedan hur såret behandlas i dagsläget med information om eventuell debridering, vilka sårmaterial du använder samt om kompression används. This is an internal link Du fyller i patientens sårhistorik med några enkla steg så att sårexperterna kan vara behjälpliga med en individanpassad behandlingsplan. Detta kommer att vara till hjälp för sårexperterna som sedan kan ge dig rekommendationer om hur du kan utveckla dina omläggningsstrategier.

This is an external link Du fyller i patientens sårhistorik med några enkla steg så att sårexperterna kan vara behjälpliga med en individanpassad behandlingsplan. Du beskriver sedan hur såret behandlas i dagsläget med information om eventuell debridering, vilka sårmaterial du använder samt om kompression används. Detta kommer att vara till hjälp för sårexperterna som sedan kan ge dig rekommendationer om hur du kan utveckla dina omläggningsstrategier.

 


a h2 heading

a h3 heading

a h4 heading

This is the text field. text is within p tags.

This text is not within p tags.

 


Du beskriver sedan hur såret behandlas i dagsläget med information om eventuell debridering, vilka sårmaterial du använder samt om kompression används. This is an internal link Du fyller i patientens sårhistorik med några enkla steg så att sårexperterna kan vara behjälpliga med en individanpassad behandlingsplan.


Form:
 


This is a H3 heading

DESKTOP

H1: 3 rem (4,25 rem)

H2: 2,625 rem (3,875 rem)

H3: 2,375 rem (3,625 rem(

H4: 2 rem (3,25 rem)

Abstract: 1,375 rem (2 rem)

Text: 1,125 rem (2 rem)

Text on buttons: 1,125 rem

This is a H3 heading

TABLET

H1: 2 rem (3,25 rem)

H2: 1,875 rem (3 rem)

H3: 1,75 rem (2,625 rem)

H4: 1,625 rem (2,375 rem)

Abstract: 1,25 rem (2 rem)

Text: 1,125 rem (1,875 rem)

Text on buttons: 1,125 rem


This is a H3 heading

MOBILE

H1: 1,625 rem (1,875 rem)

H2: 1,5 rem (1,75 rem)

H3: 1,375 rem (1,625 rem)

H4: 1,25 rem (1,5 rem)

Abstract: 1,125 rem (1,375 rem)

Text: 1 rem (1,25 rem)

Text on buttons: 1 rem

This is a h2 heading - Five column module

 

column 2

column 3

coumn 4

This module has a background image and inverted text color

lorem ipsum

This column one heading should be centered

Column one text

OneColumn text

Abstract 
Text