Beredskap för region och kommun

Med det förändrade omvärldsläget krävs en höjd beredskap och ett stärkt totalförsvar. I detta har naturligtvis hälso- och sjukvården en nyckelroll. Hur beredd är man egentligen inom kommun och region? Vad behöver vi göra? Och Hur?

calendar icon grey  29/11 2023

Med oss i studion har vi representanter från Länsstyrelsen och MSB (Swedish Civil Contingencies Agency). Vi har Andreas Wladis som är Professor i Traumatologi, inköpschefen från Region Gävleborg och vi får ta del av OperationAids viktiga arbete med sjukvård i Ukraina för att se vad vi kan lära därifrån.

För att komma i kontakt med oss angående Dialog, skicka din fråga till dialog@onemed.com.

Se webinaret i efterhand