2023-02-15

Träffa oss på SAMTIT kongress i Malmö

I maj deltar OneMed Sverige som utställare på SAMTIT kongress i Malmö. Vi kommer visa upp nyheter från Mindray inom laparoskopi och ultraljud samt logistiktjänsten Amy. Amy är ett smart "Track and Trace"-system för medicinteknisk utrustning. Mässan äger rum på Malmömässan 3-5 maj. Träffa oss i monter A02 och B24!

Om SAMTIT

Detta är SAMTIT:s 23:e kongress. SAMTIT står för Svensk Användarförening för Medicinsk Teknik och IT och är en tvärprofessionell sammanslutning som består av företag, vårdpersonal som biträder verksamhetschefen med ansvaret för medicinteknisk utrustning, IT och utbildning inom dessa ansvarsområden samt MT-ingenjörer.

Läs mer om mässan!

Kontakta Peter Olofson om du vill veta mer om OneMeds deltagande på mässan:
Peter.Olofsson@onemed.com