Beredskap för hälso- och sjukvården. I vardag, kris & krig

Hur uppnår vi en god och trygg materialförsörjning och logistik i höjd beredskap, och ytterst krig?

calendar icon grey  14/5 2023

Tillsammans med Elly Reinolds från OperationAid och Peter Olofsson, OneMed så för vi dialog kring hur vi kan uppnå en trygg materialförsörjning till hälso- och sjukvården i såväl vardag som kris och i värsta fall krig.

Frågor vi diskuterar är bland annat vad vi kan dra för lärdomar från sjukvården i Ukraina för uppbyggnaden av beredskap inom svensk hälso- och sjukvård? Hur fungerar logistik och lagerhållning och vilken samverkan behövs mellan näringsliv, region, kommun och myndigheter? Hur påverkar Nato-medlemskapet? Vilka långsiktiga lösningar finns för distribution, lagerhållning och god beredskap? Vilka utmaningar finns i att upphandla beredskap och lagerhållning?


Se webinaret i efterhand