Livräddande kunskap stärker civil beredskap

I det förändrade samhällsläget vi befinner oss spelar den civila beredskapen en viktig roll.

 

calendar icon grey  14:00, 17/4 2024

Anmäl dig

I webinaret samtalar vi om hur kunskap om att stoppa livshotande blödning stärker den civila beredskapen, och hur den som är först på plats med rätt kunskap kan ha en avgörande roll för att rädda liv. Kunskap som är högst aktuell för alla som arbetar inom hälso- och sjukvård men också i tex skola, restaurang, kommunaltrafik, andra arbetsplatser eller helt enkelt bara en vanlig medborgare som vill vara bättre rustad att kunna agera i en akut situation.

Med oss i studion har vi specialistläkaren Rickard Ånell som har stor erfarenhet av nationell och internationell beredskap.

Anmäl dig kostnadsfritt till OneMeds webinar 17 april och delta i en viktig dialog som gör er bättre rustade att öka er beredskap och robusthet genom livsviktig kunskap.