Lärdomar från sjukvården i Ukraina

Vad kan vi dra för lärdomar från sjukvården i Ukraina i uppbyggnaden av beredskapen inom hälso- och sjukvård? Hur fungerar den prehospitala vårdkedjan från evakuering till sjukhus?

 

calendar icon grey  14:00, 13/3 2024

Anmäl dig

Missa inte webinaret med Läkaren Johan Bogg från MSBs operativa avdelning samt specialistläkaren Elly Reinolds som är grundare av OperationAid när de delar sina viktiga lärdomar från sjukvården i Ukraina. Lärdomar som kan bidra till att stärka den civila beredskapen inom hälso- och sjukvård.

Anmäl dig kostnadsfritt och delta i en viktig dialog som gör er bättre rustade att öka er beredskap och robusthet i den prehospitala vårdkedjan. Dela gärna inbjudan vidare till kollegor som du vill ska ta del av webinariet.

Välkommen!

Få en förhandstitt