Beredskap för lager och logistik

En fungerande materialförsörjning inom hälso- och sjukvården är en nyckelfaktor i beredskap och ett stärkt totalförsvar. Tillsammans för vi dialog kring hur robusthet inom lager och logistik kan ökas.

Vad behöver regioner och kommuner i form av lager för att nå robusthet? Hur lång tid ska man lagerföra för, vilka volymer och vilket sortiment behövs? Hur ser samverkan ut mellan civilt och militärt försvar, mellan region och kommun? Hur omsätts lager och hur sker samverkan mellan regioner och kommuner i händelse av kris? Och hur bygger man säkerhet kring lager?

 

calendar icon grey 14:00, 31/1 2024

Med oss i studion har vi Kenneth Mattsson, sakkunnig totalförsvar, Fredrik Stockman Logistikchef OneMed samt Peter Olofsson, Sales Manager från OneMed.

I webinariet för vi dialog kring hur vi kan uppnå en högre robusthet inom lager och materialförsörjning.

Webinaret har redan sänts, men du kan i efterhand se inspelningen nedan. 

Se webinaret i efterhand