2024-03-08

Statsbidrag till regioner för hälso- och sjukvårdens beredskap

För att Regioner ska kunna genomföra åtgärder för att stärka hälso- och sjukvårdens beredskap så kan stadsbidrag sökas så att hälso- och sjukvårdsverksamhet ska kunna upprätthållas även i höjd beredskap. Statsbidraget regleras i förordning (2023:489) om statsbidrag till regioner för hälso- och sjukvårdens beredskap och för 2024 har Socialstyrelsen fått i uppdrag att fördela 448 000 000 kronor i statsbidrag till regioner.

OneMed tar gärna dialogen med er kring hur vi kan samverka kring en höjd robusthet inom materialförsörjning, lager och logistik. Vi ser gärna övningar ihop samt bistår gärna i er beredskapsplanering för en trygg materialförsörjning i händelse av höjd beredskap eller ytterst krig.

Stadsbidraget kan sökas för lönekostnader för personal inom de fem nedanstående områdena:
Personalförsörjning som avser arbete med krigsorganisation och personalförsörjning (samverkan med privata aktörer kring personalförsörjning, avtal, leveransförmåga m.m.).

Samverkan och ledning för att genomföra kunskapshöjande insatser och att stärka förmågan att bedriva samverkan och ledning under höjd beredskap.

Beredskapsplanering som innefattar planering for att stärka förmågan att hantera större, långdragna allvarliga händelser och ytterst en krigssituation.

Hantering av masskadehändelser som innebär att stärka förmågan att hantera händelser med många skadade eller sjuka utifrån höjd beredskap.

Utbildning och övning.

 

Villkor för ansökan

Förutsättningarna för bidraget anges i förordning (2023:489). Ansökan görs i Socialstyrelsens e-tjänst. För att kunna ansöka om statsbidrag i e-tjänsten måste Regionen ha ett godkänt ombud. För mer information, besök Socialstyrelsen.