2024-04-24

Utbildning i Först På Plats

I samarbete med ADCURIS AB har vi glädjen att introducera vår första Först på Plats-utbildning, ett initiativ skapat för att rusta och stödja våra medarbetare med praktisk inlärning och hands-on erfarenhet.

I prehospitala traumasituationer är varje ögonblick kritiskt för att säkra liv, och med rätt kunskap och utrustning kan chanserna till överlevnad dramatiskt förbättras. Därför är vi stolta över att kunna erbjuda en specialiserad först på plats-utbildning som fokuserar på blodstoppning, till både våra egna team och våra kunder framöver.

Genom att kombinera vår expertis med praktisk erfarenhet strävar vi efter att erbjuda en unik och interaktiv inlärningsupplevelse. Deltagarna kommer inte bara att förvärva teoretisk kunskap utan även tillämpbara verktyg som de omedelbart kan använda i sitt arbete. Vi är fast beslutna att rusta våra team och partners med de färdigheter som behövs för att agera snabbt och effektivt i kritiska situationer och därigenom göra en verklig skillnad i räddningsinsatserna.