2022-11-22

OneMed i samarbete med EU:s svenska krisberedskapslager

OneMed är en stolt samarbetspartner till EU:s svenska krisbredskapslager i Kristinehamn dit vi levererat både ventilatorer och personlig skyddsutrustning. I Sverige är det tre myndigheter som samverkat för att upprätta lagret – MSB, FMV och Socialstyrelsen. Lagret i Kristinehamn är ett av EU:s nio krisberedskapslager som finansieras med EU-medel.

Nyligen aktiverades krislagret för första gången då 80 ventilatorer skickades till Lettland. Covid-situationen i Lettland är mycket ansträngd med stor spridning och många patienter inlagda på sjukhus. OneMed deltog med personal på plats i Lettland för att bistå med utbildning för installation och användande av ventilatorerna.

"Jag är stolt över att OneMed kan spela en roll i Europas krisberedskap generellt och specifikt nu under insatsen i Lettland. Förhoppningsvis kan vi bidra till att minska lidandet och till och med rädda liv i Lettland på samma sätt som vi alltid strävar efter att göra i Sverige. Tillsammans med våra samarbetspartners tar vi med oss flera lärdomar från denna utlåning och vi står redo att bistå med produkter och kunskaper om behovet skulle uppstå även i framtiden", säger Robert Schmidt, VD för OneMed Sverige.

För mer information, Peter Olofsson, Försäljningschef
peter.olofsson@onemed.com