Uppdatering av status och aktiviteter - Xinjiang

Sedan en tid tillbaka har OneMed fört dialog med våra kunder kring produktion av förbrukningsmaterial i Xinjiang-provinsen generellt och situationen för den uiguriska minoritetsbefolkningen specifikt. Dessa angelägna frågor har under sommaren och hösten även fått uppmärksamhet kopplat till andra branscher än vår egen. Vi vill därför ge en uppdatering av vad som skett sedan sist och ge vår bedömning av situationen. 

OneMed tillåter aldrig tvångsarbete eller diskriminering i vår leveranskedja. Sedan 2012 har vi en egen organisation i Shanghai som löpande genomför revisioner och uppföljningar. Upptäcker vi brister agerar vi omedelbart för att rätta till dem och om det inte sker avslutas samarbetet. 

I slutet av 2019 gjordes en riskbedömning av mänskliga rättigheter och den uiguriska minoriteten i Kina. Vi ville förstå vilka av våra leverantörer i Kina som har fabriker i, eller anställer arbetare från, Xinjiang-regionen och fann två: 

  • Zhendes bomullsfabrik i Xinjiang (Alashankou)-regionen. Fabriken är i hög grad automatiserad och har enligt leverantören inga anställda från den uiguriska minoritetsbefolkningen. Den bomull de använder i sin produktion är importerad från Kazakstan och USA

  • Haixins fabrik i Hubei hade anställda arbetare från Xinjiang-regionen. I våra revisioner fann vi dock inga tecken på att de uiguriska arbetarna var utsatta för tvång eller diskriminerades. I januari 2020 informerade Haixin oss att de beslutat att avsluta anställningen för de uiguriska arbetarna 

 

Oberoende de utmaningar Covid-19 pandemin innebar var det självklart för OneMed att inte kompromissa med kvalitetskrav eller CSR-krav och trots att vi inte fann några tecken på brister beslutade vi oss för att fortsätta följa frågan.

  • För Zhendes bomullsfabrik i Xinjiang pågår en extern revision av en välkänd organisation. Så snart som möjligt kommer en intern revision göras för att säkerställa säkerheten och rättigheterna för de människor som arbetar där
  • Vid uppföljande externa och egna revisioner av Haixins fabrik i Hubei under hösten 2020 fann vi inga tecken på negativ särbehandling

 

OneMeds samlade bedömning är att det inte förekommer tvångsarbete eller diskriminering av den uiguriska minoritetsbefolkningen i vår leverantörskedja. Men vi kommer självklart att fortsätta följa frågan och agera ifall vi skulle få någon ny information.

 

OneMed och CSR

OneMed tillåter aldrig tvångsarbete i vår leveranskedja, oavsett land, region eller storlek på leverantör. De krav vi ställer på våra underleverantörer ligger minst i linje med våra kunders krav och många gånger är våra krav mer strikta. OneMed har inga egna fabriker men vi tar ansvar för arbetares säkerhet och rättigheter hos våra underleverantörer genom vår uppförandekod som följs upp av fabriksrevisioner. Sedan 2012 har vi en egen organisation i Shanghai som löpande genomför revisioner och uppföljningar. 
Upptäcker vi brister agerar vi omedelbart för att rätta till dem och om det inte sker avslutas samarbetet. 
 

Fler nyheter

Du använder en gammal webbläsare. För att kunna nyttja alla funktioner i vår webbshop, så rekommenderar vi att du uppgraderar. Vi stödjer Internet Explorer version 9 och uppåt, Mozilla Firefox version 9 och uppåt, samt Google Chrome och Apple Safari.