Covid-19 påverkar den globala marknaden av skyddsmaterial

[Uppdaterad per den 2020-04-03]

Med anledning av det nya coronavirusets utbrott och spridning har den globala efterfrågan på medicinsk skyddsutrustning ökat kraftigt. Samtidigt är det störningar i leveranserna vilket beror på att produktionen ofta sker i länder och regioner som har drabbats hårt av corona-pandemin samt att vissa länder har infört exportrestriktioner. Situationen är föränderlig och nya förutsättningar råder varje dag, som folkhälsomyndigheter, regeringar och företag måste förhålla sig till.

Under dessa förutsättningar tog OneMed i ett tidigt skede beslutet att vår prioritet i denna svåra situation är att stödja våra kunder inom hälso- och sjukvården i deras samhällsbärande uppdrag genom att i mesta möjliga mån tillgängliggöra nödvändigt skyddsmaterial. Utifrån det valde vi ett förhållningssätt att inte aktivt driva kostnadsökningar i marknaden utan agera utifrån ordinarie marginalprinciper.

Det går dock inte att bortse från att tillverkarna av dessa produkter på världsmarknaden har fått kraftigt ökade kostnader kopplat till ökad efterfrågan på råvaror och höga omställningskostnader för produktion av högre volymer. För att möta efterfrågan på våra marknader arbetar vi kontinuerligt med att hitta alternativa försörjningskanaler och har valt att i nära samarbete med våra kunder gemensamt diskutera om vi ska välja att agera på de möjligheter som uppstår även om kostnaden kan vara långt över det normala.

 
Vi och våra kunder tar dagligen emot en mycket stor mängd erbjudanden att köpa skyddsartiklar från nya, mindre och alternativa aktörer på marknaden. Men detta har visat sig vara en svårframkomlig väg för att säkra ytterligare volymer till våra kunder. Vi väljer att vidmakthålla våra höga krav på kvalitet och certifieringar, vilket leder till att vi tackat nej till de allra flesta förslagen. Vi har i Europa sett exempel på produkter som har nått marknaden som inte lever upp till ställda krav, vilket stärker oss i vår fokus att arbeta med etablerade kvalitetsleverantörer.
Det är också centralt för oss att upprätthålla våra krav kring CSR, arbetsmiljö och hållbarhet och vi har därför valt bort leverantörer som inte kan garantera att dessa uppfylls.  Även i en ansträngd situation är det angeläget att hålla fast vid dessa värderingar.

Robert Schmidt
Kommunikationsansvarig OneMed Sverige
 

Fler nyheter

exclamation

Du använder en gammal webbläsare. För att kunna nyttja alla funktioner i vår webbshop, så rekommenderar vi att du uppgraderar. Vi stödjer Internet Explorer version 9 och uppåt, Mozilla Firefox version 9 och uppåt, samt Google Chrome och Apple Safari.