Förskrivarstödet Guide

Förskrivarstödet Guide hjälper vårdpersonal vid förskrivning av hjälpmedel inom hälso- och sjukvården. Guide innehåller ett brett utbud av tjänster för vårdgivande organisationer som har målet att öka vårdkvaliten.

Med Guide är det lätt att välja rätt hjälpmedel och du får stöd med förskrivning, uppföljning och dokumentation inom inkontinens, kateter, nutrition, diabetes och stomi.

Så fungerar Guide

Lätt att välja rätt

Guide hjälper dig att förskriva rätt hjälpmedel till vårdtagaren. Med en enkel sökfunktion baserad på de olika produktgrupperna kan du filtrera på produkttyp och egenskap så att du hittar bästa val av hjälpmedel utifrån varje enskild vårdtagares behov. Guide visar utförliga produktbeskrivningar, bilder och produktblad.

Hantering av vårdtagare

Guide erbjuder en smidig och enkel hantering både när det gäller att registrera nya vårdtagare samt att söka efter en vårdtagare. Registrering av vårdtagare kan ske med hjälp av SPAR (Statens personadressregister). Guide följer gällande lagstiftning avseende GDPR och PDL. Guide stödjer så kallad stark autentisering i form av inloggning med Sithskort.

Iterativa förskrivningar

Spara tid genom att skapa iterativa (repetitiv) förskrivning till vårdtagaren i Guide. Vårdtagaren beställer enkelt hem sina förskrivna hjälpmedel via Vårdtagarportalen. Det sparar dig tid och gör det smidigt för vårdtagaren. Som förskrivare kan du ockå göra avrop på hjälpmedel via Guide.

Sammanställning & historik

Förskrivarstödet tillhandahåller en sammanställning över valda produkter, olika omvårdnadsåtgärder och ordinationer till varje enskild vårdtagare. Sammanställningen finns tillgänglig för utskrift. Du kan se orderhistorik kopplat till varje enskild vårdtagare men även för hela vårdenheten och följa alla leveranser. Även beställningar gjorda i Vårdtagarportalen kan följas i Guide.

Behörighet & roller

I Guide kan olika användarna ha olika roller och därmed olika rättigheter. Legitimerad personal kan ges rättighet att förskriva hjälpmedel och övrig vårdpersonal kan ges rätten att göra avrop på förskrivna hjälpmedel. En användare kan vara kopplad till en eller flera vårdenheter.

Implementering & support

Guide är en nätbaserad tjänst & kräver ingen lokal installation. OneMed hjälper er med implementering och utbildning kan ske för användarna i form av E-learning. Dessutom finns det gott om instruktionsfilmer i Guide. Självklart hjälper vår kundsupport till vid eventuella problem.

Funktioner

Det går enkelt att förflytta sig med få klick mellan de olika funktionerna i huvudmenyn.

Guide erbjuder en smidig och enkel hantering både när det gäller att registrera nya vårdtagare samt att söka efter en vårdtagare. Möjlighet finns till registrering av vårdtagare med hjälp av SPAR (Statens personadressregister).

Genom att använda hjälpmedelsguiden och där ange vård- tagarens behov, visas förslag på hjälpmedel som passar vårdtagarens individuella behov.

Möjlighet att söka och välja hjälpmedel snabbt och effektivt är enkelt i Guide. Du har en rad olika möjligheter att söka fram ett hjälpmedel och ta del av information kring produkten, du har också möjligheten att filtrera din sökning.

  • Utökad produktinformation genom att klicka på produktens namn
  • (Utskriftsvänligt) som anger relevanta produktegenskaperLeverantörernas produktblad (Utskriftsvänligt)
  • Produktbilder
  • Lagerstatus.

När du har valt hjälpmedel till en vårdtagare kan du skapa en iterativ förskrivning, d.v.s. reglera hur hjälpmedlet ska kunna avropas avseende mängd, antal tillgängliga avrop och tidsperiod. Möjlighet att förnya/kopiera förskrivning finns.

Följande parametrar finns för att kontrollera förskrivningen:

  • Förskrivningens längd (start- och slutdatum) - Max 12 månader
  • Antal uttag per förskrivet hjälpmedel
  • Förbrukning per dag, vecka, månad eller år - Intervall mellan uttag i veckor eller månader (Tid som skall förlöpa innan nästa avrop kan göras)
  • Det är alltid möjligt att ändra dessa värden när man skapar eller förnyar en förskrivning.

Uttag kan göras av förskrivaren (i Guide), OneMed Kundservice, Vårdtagaren eller närstående i OneMeds Vårdtagarportal.

I Guide kan du se en sammanställning över valda produkter, olika omvårdnadsåtgärder och ordinationer till varje enskild vårdtagare. Samtliga hjälpmedel som är inkluderade i sammanställningen är kopplade till vårdtagaren och tillgängliga för beställning. Sammanställningen går att skriva ut.

Alla beställningar (uttag) finns sparade i beställningshistoriken. Här har man möjlighet att följa sin beställning och kan se när man får sin leverans via OneMed Visibility.

Hjälpmedel utanför avtalat sortiment kan förskrivas via Guide genom att välja ”Dispensprodukter”. Dispensprodukter hanteras av kunden utsedd dispenshanterare och kopplas till en specifik vårdtagare. Vilka hjälpmedel som skall vara åtkomliga som dispensprodukter bestäms av kund.

Egenavgifter hanteras för respektive vårdtagare och förskrivning. Det är alltid möjligt att ändra dessa värden när man skapar eller förnyar en förskrivning. Beloppet för egenavgiften anges dock alltid av förskrivaren.

Förskrivaren kan ange om egenavgiften skall baseras på:

  • Per uttag eller per månad
  • Fast belopp eller procent på belopp.

Så fort en iterativ förskrivning är skapad i Guide är förskrivningen även tillgänglig för avrop i OneMed’s Vårdtagarportal där uttag kan göras av vårdtagaren själv eller av närstående. Endast iterativt förskrivna hjälpmedel kan avropas enligt förskrivarens ordination.

I Guide är det möjligt att importera användare, vårdtagare och tillhörande förskrivningar från av kund godkänd data. Vid implementationer erbjuder E-learning alternativt utbildning på plats av OneMed’s personal.

Vill du veta mer?

Micki Pressing, Produktägare
micki.pressing@onemed.com
0732-314108

Guide

Upptäck mer