Om OneMed

OneMed levererar tjänster, stödsystem och produkter till hälso- och sjukvården i Europa. Vi är mer än bara en leverantör – vi är en partner till våra kunder. För oss betyder detta att vi och kunden har samma mål och definition av framgång och samarbetet bygger på att vi lyckas tillsammans.
I hela Europa står vi inför stora utmaningar som sätter press på sjukvårdssystemen. Antalet människor i behov av vård blir större när människor lever längre, många med kroniska sjukdomar. Stora delar av sjukvården kämpar med ökande budgetunderskott och bristen på sjukvårdspersonal blir allt större. Samtidigt ökar människors förväntningar på vården.

Som partner inom effektiviserande tjänster och produkter till sjukvården i Europa har vi ett ansvar att vara en del av lösningen på dessa utmaningar – nu och för kommande generationer. OneMed underlättar för sina kunder att snabbare ge rätt vård, med rätt produkter.
Vi mäter vår framgång i hur väl våra kunder inom hälso- och sjukvården uppnår sina mål och visioner:

Förbättrad vårdkvalitet

Sänkt totalkostnad

Utveckla miljö- och CSR-arbetet

Vårt ansvar

Jordens resurser förbrukas i allt snabbare takt. Vår miljö är hotad och medvetenheten om detta blir allt större bland konsumenter. Allt fler gör också medvetna val när de väljer varor, utifrån hur villkoren är för människorna i tillverkningsledet.

OneMed tar ansvar genom hela värdekedjan. Genom att se till att våra produkter tillverkas under goda förhållanden, genom att våra transporter lämnar ett så litet miljöavtryck som möjligt och genom ett kvalitetstänk som utgår från arbetssätt och processer, miljöpåverkan och socialt ansvarstagande.

Vår syn på miljöarbete är densamma som den vi har när vi arbetar med förbättringsinitiativ kring totalkostnad och vårdkvalitet - verkliga handlingar med mätbara resultat värderas högre än stora ord och tomma löften. Vi arbetar med många verktyg för att uppnå detta – exempelvis ökar vi antalet lastbilar som drivs med RME100 (rapsbränsle), vi kan klimatkompensera som en del av avtal och vi driver aktivt utvecklingen framåt genom att, tillsammans med våra kunder, ställa högre krav på våra leverantörer.

Vi tar ansvar på liknande sätt när det gäller sociala frågor och rättvisa produktionsförhållanden. Vår bransch är inte ledande inom CSR och processerna tar tid. Men för oss är det viktigt att fortsätta ställa krav och inte överge ambitionen att förbättra människors vardag.

Internt följer allt arbete certifierade kvalitetsledningssystem som täcker marknadsföring, försäljning och distribution av medicinsk utrustning samt produktion och service av sådan utrustning. OneMed är certifierade enligt ISO9001 och ISO14001.

190129 Hållbarhetsredovisning 2018

 

Meningsfulla lösningar

På OneMed är vi dedikerade till vårt arbete och vi strävar alltid efter att tillsammans med våra kunder förbättra vårdresultaten och därigenom sänka vårdens totalkostnad. Nyckeln för att lyckas med detta är våra medarbetare. Våra medarbetare är värdefulla för oss och det är viktigt för oss att alla får ta ansvar och dela sina idéer.

Vi tror att en bra mix av människor med olika erfarenheter och bakgrund skapar en mångsidig och dynamisk arbetsplats. Något som i sin tur leder till ökad trivsel och i förlängningen bättre resultat.

Våra värderingar genomsyrar vår organisation och vägleder oss i allt vi gör. För oss betyder det att vi är engagerade och alltid strävar efter att överträffa våra kunders förväntningar, att vi tar ansvar och arbetar aktivt för en hållbar utveckling och att vi ständigt söker efter nya möjligheter och både bättre och mer meningsfulla lösningar. 

-Vi är stolta över det jobb vi gör. Bli en del av vårt team. 

Bli en del av vårt team

Om du är intresserad av att arbeta på OneMed kan du söka information om våra lediga tjänster nedan.

Aktuella lediga tjänster 

OneMed söker Supportspecialist
Annons support specialist

Du använder en gammal webbläsare. För att kunna nyttja alla funktioner i vår webbshop, så rekommenderar vi att du uppgraderar. Vi stödjer Internet Explorer version 9 och uppåt, Mozilla Firefox version 9 och uppåt, samt Google Chrome och Apple Safari.