Om OneMed

OneMed Sverige, som bildades 2006, levererar tjänster, stödsystem och produkter till hälso- och sjukvården i Sverige.

Vi är en av Sveriges ledande distributörer inom medicintekniska produkter och tjänster med cirka 350 medarbetare på fyra platser i Sverige – Malmö, Göteborg, Danderyd samt Härnösand.

Med produkter från ett stort antal leverantörer erbjuder OneMed cirka 50 000 produkter som täcker hela hälso- och sjukvårdens behov av förbrukningsmaterial och utrustning. OneMed erbjuder också tjänster som är framtagna för att underlätta för vård- och omsorgspersonal att uppnå en bättre vårdkvalitet och en sänkt totalkostnad. Exempel på sådana tjänster är beslutstödet Guide och OneWound – OneMeds sårbehandlingsprogram. Tjänsteutbudet omfattar också effektiv logistik och säker lagerhantering.

OneMed Sverige är en del av Asker Healthcare Group. Asker bygger och förvärvar ledande företag inom medicintekniskt förbrukningsmaterial och utrustning i Europa. Gruppen består av mer än 30 företag i 14 länder, som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja. Asker Healthcare Group har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige och omsätter cirka 8 miljarder SEK.

Ansvar och hållbarhet genom hela värdekedjan

OneMed tar ansvar genom att se till att produkter tillverkas under goda förhållanden, att transporter lämnar ett så litet miljöavtryck som möjligt och genom ett kvalitetstänk som utgår från arbetssätt och processer, miljöpåverkan och socialt ansvarstagande. Vi arbetar med många verktyg för att uppnå detta – exempelvis ökar vi antalet lastbilar som drivs med RME100 (rapsbränsle), vi kan klimatkompensera som en del av avtal och vi ställer högre krav på våra leverantörer.

Internt följer allt arbete certifierade kvalitetsledningssystem som täcker marknadsföring, försäljning och distribution av medicinsk utrustning samt produktion och service av sådan utrustning. OneMed är certifierade enligt ISO9001 och ISO14001.

Ägarstruktur och ledning

Nalka äger sedan 2019 OneMed. Nalka bildades 2015, då Alipes och Inter IKEA Investments gick ihop. Tillsammans med Nalka ska OneMed arbeta för att förbättra vårdresultat, sänka vårdkostnader samt minska miljöpåverkan och erbjuda en förbättrad arbetssituation genom hela vår värdekedja. Under 2019 genomförde Sjätte AP-fonden (AP6) en co-investering i OneMed.

VD för OneMed Sverige är sedan 2021 Robert Schmidt.

exclamation

Du använder en gammal webbläsare. För att kunna nyttja alla funktioner i vår webbshop, så rekommenderar vi att du uppgraderar. Vi stödjer Internet Explorer version 9 och uppåt, Mozilla Firefox version 9 och uppåt, samt Google Chrome och Apple Safari.