Om OneMed

OneMed, som bildades 2006, levererar tjänster, stödsystem och produkter till hälso- och sjukvården i Europa.

OneMed är en av Europas ledande distributörer inom medicintekniska produkter med cirka 900 medarbetare och verksamhet i åtta länder: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen och Nederländerna.

Med produkter från ett stort antal leverantörer erbjuder OneMed cirka 50 000 lagerförda produkter som täcker hela hälso- och sjukvårdens behov av förbrukningsmaterial. OneMed erbjuder också tjänster som är framtagna för att underlätta för vård- och omsorgspersonal att uppnå en bättre vårdkvalitet och en sänkt totalkostnad. Exempel på sådana tjänster är beslutstödet Guide och OneWound – OneMeds sårbehandlingsprogram. Tjänsteutbudet omfattar också effektiv logistik och säker lagerhantering.

Skyddsutrustning
Under våren har OneMed och SKL Kommentus Inköpscentral, på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), ingått ett ramavtal gällande skyddsmaterial för kommunal verksamhet. SKL Kommentus handlar upp och lägger beställningar på olika leverantörer som levererar utrustning till en enskild distributör, OneMed. Genom att samordna blir det möjligt att konkurrera på världsmarknaden där volym är en avgörande faktor.

Alla Sveriges kommuner kan nu avropa munskydd, visir, förkläden, handskar, handdesinfektion och ytdesinfektion från SKL Kommentus, via OneMeds webbplattform. Hittills har över 7 miljoner handskar, en miljon munskydd, 350 000 förkläden och över 200 000 visir beställts. Systemet är välfungerande och gör att kommunerna kan ha tillräckligt med utrustning även på längre sikt.

Ansvar och hållbarhet genom hela värdekedjan
OneMed tar ansvar genom att se till att produkter tillverkas under goda förhållanden, att transporter lämnar ett så litet miljöavtryck som möjligt och genom ett kvalitetstänk som utgår från arbetssätt och processer, miljöpåverkan och socialt ansvarstagande. Vi arbetar med många verktyg för att uppnå detta – exempelvis ökar vi antalet lastbilar som drivs med RME100 (rapsbränsle), vi kan klimatkompensera som en del av avtal och vi ställer högre krav på våra leverantörer.

Internt följer allt arbete certifierade kvalitetsledningssystem som täcker marknadsföring, försäljning och distribution av medicinsk utrustning samt produktion och service av sådan utrustning. OneMed är certifierade enligt ISO9001 och ISO14001

Ägarstruktur och ledning
Nalka är sedan den 11 mars 2019 ny ägare av OneMed. Nalka bildades 2015, då Alipes och Inter IKEA Investments gick ihop. Tillsammans med Nalka ska OneMed arbeta för att förbättra vårdresultat, sänka vårdkostnader samt minska miljöpåverkan och erbjuda en förbättrad arbetssituation genom hela vår värdekedja. Under 2019 genomförde Sjätte AP-fonden (AP6) en co-investering i OneMed.

VD och koncernchef för OneMed är Johan Falk och styrelseordförande är Håkan Björklund med ledamöter Birgitta Stymne Göransson, Vidar Andersch och Richard Silén.

I ledningsgruppen ingår utöver Johan Falk, Tomas Moss, CFO, Peter Gustafsson, VP Western Europe, Markus Henriksson, VP Eastern Europe, Peter Nilsson, VP Supply Chain, Sanna Norman, VP Category & Sourcing och Mattias Jaran, CIO.

Du använder en gammal webbläsare. För att kunna nyttja alla funktioner i vår webbshop, så rekommenderar vi att du uppgraderar. Vi stödjer Internet Explorer version 9 och uppåt, Mozilla Firefox version 9 och uppåt, samt Google Chrome och Apple Safari.