Kommentar med anledning av artikel i SvD

Artikeln i SvD fokuserar på en enskild funktionsrad inom ett enskilt produktområde och missar därmed att SLL tillsammans med OneMed sänkt medelkostnaden per brukare betydligt sedan SLL drev verksamheten i egen regi och även jämfört med det tidigare avtalet. 

Det är viktigt att upprepa att avtalet som helhet är bra, både för SLL, dess brukare och skattebetalarna.

Den totala kostnaden – och medelkostnaden per patient – har sänkts även för diabetesprodukterna om man ser till dem separat. När OneMed tog över avtalet 2010 var kostnaden för diabetesprodukter 111,0 MSEK (SLLs egna siffror för 2008). Kostnaden för samma produktgrupp de senaste 12 månaderna har varit 47,6 MSEK. SLL har alltså tillsammans med OneMed sänkt sina kostnader för diabetesprodukter med 63,4 MSEK eller 57,1%. Kostnadssänkningen har uppnåtts trots att befolkningsmängden ökat snabbt under denna period samtidigt som patientstrukturen har ändrats med fler äldre, multisjuka och kroniskt sjuka


”SLL har alltså tillsammans med OneMed sänkt sina kostnader för diabetesprodukter med 63,4 MSEK eller 57,1%”

Det är även viktigt att upprepa att Stockholms läns landsting har tecknat ett avslutsavtal som garanterar att de inte betalar mer än 450 MSEK per år för samtliga de produkter som köps från OneMed. Olika produkter och produktgrupper kommer över tid att kosta olika mycket. Vissa blir dyrare medan merparten av antalet produkter säljs under självkostnadspris. Oberoende av vad enskilda produkter och produktgrupper kostar så är totalkostnaden maximalt 450 MSEK.

OneMed har sedan 2010 försett patienter inom Stockholms Läns Landsting med medicinskt förbrukningsmaterial. Samarbetet har präglats av hög kundnöjdhet genom ett brett och högkvalitativt sortiment och goda servicenivåer. Genom samarbetet har kostnaden per patient sjunkit kontinuerligt och betydligt jämfört med när SLL bedrev verksamheten i egen regi.

Fler nyheter

Du använder en gammal webbläsare. För att kunna nyttja alla funktioner i vår webbshop, så rekommenderar vi att du uppgraderar. Vi stödjer Internet Explorer version 9 och uppåt, Mozilla Firefox version 9 och uppåt, samt Google Chrome och Apple Safari.