SLL och OneMed ingår överenskommelse rörande förbrukningsavtalet

OneMed har sedan 2010 försett patienter inom Stockholms Läns Landsting med medicinskt förbrukningsmaterial.

Samarbetet har präglats av hög kundnöjdhet genom ett brett och högkvalitativt sortiment och goda servicenivåer. Efter en ny upphandling 2014, som OneMed tilldelades, har parterna fört en dialog kring hur avtalet ska tolkas. Utifrån denna dialog har OneMed och SLL ingått en överenskommelse som ger SLL möjligheten att avsluta avtalet i förtid och att inleda arbetet med en ny upphandling.

OneMed har sedan 2010 försett patienter inom Stockholms Läns Landsting med medicinskt förbrukningsmaterial. Samarbetet har präglats av hög kundnöjdhet genom ett brett och högkvalitativt sortiment och goda servicenivåer. Genom samarbetet har kostnaden per patient sjunkit kontinuerligt och betydligt jämfört med när SLL bedrev verksamheten i egen regi. Nuvarande avtal har en lägre och sjunkande kostnad per patient jämfört med tidigare avtal.

Efter en ny upphandling 2014, som OneMed tilldelades, har parterna fört en dialog kring hur avtalet ska tolkas. Utifrån denna dialog har OneMed och SLL ingått en överenskommelse som ger SLL möjligheten att avsluta avtalet i förtid och att inleda arbetet med en ny upphandling.

Robert Schmidt robert.schmidt@onemed.com +46 (0) 8 611 50 30

Fler nyheter

Du använder en gammal webbläsare. För att kunna nyttja alla funktioner i vår webbshop, så rekommenderar vi att du uppgraderar. Vi stödjer Internet Explorer version 9 och uppåt, Mozilla Firefox version 9 och uppåt, samt Google Chrome och Apple Safari.