Sorbact® Gel dressing

Sorbact® Gel dressing förebygger och behandlar sårinfektion genom att kontrollera mikroorganismer och tillföra fukt. För torra till lätt vätskande eller fibrinbelagda sår.

Sorbact® Gel Dressing
Infektionsförebyggande sårkontaktlager med hydrogel.

Minskar den mikrobiella belastningen i torra till lätt vätskande sår eller fibrinbelagda sår
Sorbact® Gel Dressing är ett sterilt bakterie- och svampbindande förband täckt med gel. Det består av ett Sorbact® sårkontaktlager täckt med en vattenbaserad gel. Sorbact® Gel Dressing avger fukt och bidrar till att skapa en fuktig sårmiljö.

Avsedd användning
Sorbact® Gel Dressing är avsedd att användas vid behandling av rena, kontaminerade, koloniserade eller infekterade torra sår eller sår med låga vätskemängder, såsom traumasår, brännsår, kaviteter, fistlar, trycksår, diabetessår och fot- och bensår.

Du använder en gammal webbläsare. För att kunna nyttja alla funktioner i vår webbshop, så rekommenderar vi att du uppgraderar. Vi stödjer Internet Explorer version 9 och uppåt, Mozilla Firefox version 9 och uppåt, samt Google Chrome och Apple Safari.