Välkommen!
Användarnamn: Lösenord:OneMed - Vi bidrar till kontinuerliga förbättringar i vården

OneMed är den ledande leverantören av förbrukningsmateriel till sjukvården i Norden. Vi förser våra kunder - både inom offentlig och privat verksamhet - med tillförlitliga och effektiva lösningar för att tillgodose deras behov av förbrukningsmateriel, stödsystem och övriga tjänster.

Vår målsättning är att vara en sann partner till våra kunder. Kunden sätter vi alltid i fokus - vårdtagare, vårdgivare samt beslutsfattare - med lösningar som tar utgångspunkt i den enskilda vårdsituationen. Vår styrka ligger i vår stora förståelse för vårdens verksamhet i kombination med vår möjlighet att paketera och kanalisera kunskap från våra egna - samt våra produktpartners - experter till den enskilda vårdgivaren. Detta leder till förbättrad patientsäkerhet, vårdkvalitet och vårdekonomi.

Vi hoppas att du finner den information du söker på vår hemsida/e-handelsplats - vare sig du är vårdtagare, vårdgivare eller beslutsfattare. I de fall du inte gör det är du mycket välkommen att kontakta vår Kundservice som gärna hjälper dig.

SKOLKATALOG 2014
Namnlöst dokument